องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย

หลักเกณฑ์ อคศ.(ครู)

การนำหลักเกณฑ์ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ กคศ.และ กท.มมาใช้กับ อบต.เอกสารที่เกี่ยวข้อง