องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย

เปิดเผยข้อมูลราคากลาง

โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสำลายใต้ จำนวน 2 จุด (ทางไปวัดโนนแป๊ะ) หมู่ที่ 3 ตำบลโคกไทย อำเอกสารที่เกี่ยวข้อง