องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มิถุนายน 2565เอกสารที่เกี่ยวข้อง