องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย





ผลิตภัณฑ์ OTOP

 กลุ่มเย็บผ้าบ้านสำลายใต้ เลขที่ 29 หมู่ที่ 3 ตำบลโคกไทย อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

นางนรีขวัญ แถมดอน ประธานกลุ่ม โทร. 0935197256

1. ผ้าห่มนวมชนิดใยสังเคราะห์ ขนาด 150 cm x 200 cm ทำจากผ้าทอทั้งผืนชนิดใส้ใยสังเคราะห์  ระดับ 2 ดาว

2.ที่นอนปิกนิก  ระดับ 1 ดาว

     2.1 ที่นอนปิกนิกสำหรับเด็ก

     2.2 ที่นอนปิกนิก ขนาด 3 ฟุต (105 cm. x 200cm.) น้ำหนัก 10 กิโลกรัม

     2.3 ที่นอนปิกนิก ขนาด 3 ฟุต ชนิดแผ่นน้ำหนักเบา

     2.4 เบาะรองนั่ง

          -ขนาด 50 cm. x 50 cm.

          -ขนาด 45 cm. x 45 cm.

          -ขนาด 40 cm. x 40 cm.

     2.5 หมอนหนุน หมอนข้าง

     2.6 หมอนขิด